Pelltech

http://www.paradigma-iberica.es/?s=productos&p=calderas-pellet-bio-comfort
http://www.facody.com/biomass/gamme-biomass.php

Tecnologia Alemanya, la gran experiència en Biomassa